INDIVIDUEEL KIND

VOOR SOMMIGE KINDEREN IS HET FIJN OM ÉÉN OP ÉÉN TE KUNNEN TRAINEN. HET WERKEN IN EEN (GROTE) GROEP KAN VOOR SOMMIGE KINDEREN BEST LASTIG ZIJN. TIJDENS DE INDIVIDUELE TRAINING HEB IK ALLE AANDACHT VOOR UW KIND EN KUNNEN WE HEEL SPECIFIEK DATGENE TRAINEN WAAR DE HULP HET MEESTE NODIG IS. OOK HEB IK DAN ALLE TIJD OM GOED MET HET KIND IN GESPREK TE GAAN EN TE ACHTERHALEN WAAR HIJ OF ZIJ NOG MOEITE MEE HEEFT. DIT KOMT TIJDENS OEFENINGEN VAAK DUIDELIJK NAAR VOREN. HIER KUNNEN WE DAN METEEN SAMEN DE FOCUS OP LEGGEN. DEZE TRAINING IS ECHT OP MAAT!

VOORDAT WE BEGINNEN MET DE TRAINING HEB IK ALTIJD EERST EEN INTAKE GESPREK MET KIND EN OUDERS. TIJDENS DIT GESPREK HOOR IK GRAAG WAAR HET KIND TEGEN AAN LOOPT EN WAT HIJ OF ZIJ GRAAG ZOU WILLEN LEREN.

Het intakegesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos! Na het intakegesprek kijken we samen welk traject het beste past bij de huidige hulpvraag en plannen we de vervolg trainingen.

WhatsApp chat